Rekrutacja do klasy I i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020:

Zarządzenie Burmistrza Władysławowa