Dokumenty Szkoły

1. Statut Szkoły - kliknij tutaj ...


2. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziałów przedszkolnych - kliknij tutaj ...


3. Program wychowawczo - profilaktyczny - kliknij tutaj ....


4. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020 - kliknij tutaj ...


5. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników - kliknij tutaj ...


6. Regulamin biblioteki - kliknij tutaj ....

 

7. Polityka wewnętrzna w zakresie ochrony dzieci przed różnymi formami krzywdzenia-                     kliknij tutaj ...