Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2020 r.

4.

Rekolekcje wielkopostne

 

 

 

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

21, 22, 23 kwietnia 2019 r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2020 r .

8.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

9.

Zebrania z rodzicami

Wrzesień:

 • 17 IX 2019 r. zebranie kl. I-IV godz. 17.15
 • 18 IX 2019 r. zebranie kl. V-VIII godz. 17.15

Listopad:

 • 19 XI 2019  r. Spotkanie z rodzicami klas VIII godz.   16.30
 • 19 XI 2019 r. Zebranie klas IV-VIII
  godz. 17.00
 • 19 XI 2019 r. Konsultacje dla rodziców
  godz. 18.00-19.00
 • 20 XI 2019 r. Zebranie klas I-III godz. 17.00

Styczeń

 • 8 I 2020 r. Zebranie klas  I-III godz. 17.00
 • 9 I 2020 r. Zebranie klas IV- VIII godz. 17.00
 • 9 I 2020 r. Konsultacje dla rodziców godz. 18.00-19.00

 Marzec

 • 24 III 2020 r. Zebranie klas IV-VIII godz. 17.00 (Wychowawcy klas VIII przedstawiają warunki przebiegu sprawdzianu)
 • 25 III 2020 r.  Zebranie klas I-III godz. 17.00

Maj

 • 19 V 2020 r. Spotkania konsultacyjne  klasy I - VIII godz. 17.15- 18.15

10.

Spotkanie z Radą Rodziców

26 IX 2019 r. Walne zebranie Rady Rodziców

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 31 X 2019 r.
 • 2 i 3 I 2020 r.
 • 12 VI 2020 r. oraz dni  sprawdzianu klas VIII

12.

Podział roku szkolnego na 2 okresy:

 

 • 02.09.2019 - 10.01.2020 r. I  półrocze
 • 27.01.2020 – 26.06.2020 r. II półrocze

13.

Rady Pedagogiczne

 • Plan nadzoru 13.09.2019 r.
 • Zatwierdzenie planu pracy

      30.09.2019 r.

 • Rada klasyfikacyjna 07.01.2020 r.
 • Podsumowująca I półrocze 30.01.2019r.
 • Rada klasyfikacyjna 18.06.2020 r.
 • Rada podsumowująca rok szkolny 26.06.2020 r.

 

14.

Informacje dla nauczycieli

 • 6 XII 2019 r. - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych
 • 20 XII 2019 r. - propozycja ocen                    za I półrocze
 • 26  V 2020 r.   poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych
 • 5 VI 2020 r. propozycja ocen za II półrocze

15.

Szkolne imprezy i uroczystości

Wydarzenia sierpniowe

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Sprzątanie świata

Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Odzyskanie Niepodległości

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie  Zaślubiny Polski z morzem

Dzień Ziemi

Konstytucja 3 Maja

Dzień Dziecka – szkolne igrzyska sportowe