Zajęcia logopedyczne  -  mgrBeata  Kowalczyk


 

Zadania logopedy w szkole:

1) badanie diagnostyczne uczniów,

2) organizowanie i prowadzenie zajęć związanych z korekcją wad wymowy oraz pozyskiwaniem alternatywnych sposobów komunikowania się uczniów,

3) prowadzenie doradztwa specjalistycznego dla uczniów, nauczycieli  i rodziców,

4) współpraca z PPP w celu doskonalenia form pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym.

 Godziny pracy w szkole:

Poniedziałek    900   -  1230

Wtorek            830   -  1230       

Środa              800   -  1230

Czwartek         900   -  1300

Piątek             800   -  1230

  Dla rodziców

  • Utrwalajcie w domu zadane ćwiczenia
  • Pamiętajcie, aby ćwiczyć przed lustrem
  • Ćwiczcie codziennie ok.15min.
  • Uczcie się wierszyków i piosenek
  • Opowiadajcie dziecku bajki
  • Czytajcie książki
  • Często rozmawiajcie
  • Podczas rozmowy patrzcie na siebie
  • Rozwijajcie u dziecka wyobraźnię i zainteresowania
  • Zapewnijcie odpowiedni czas na odpoczynek i sen

 


 

Logopedyczne badania przesiewowe

 

 Polecane strony 

www.mimowa.pl

www.logopediapraktyczna.pl

www.ktotomowi.pl