Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne


1)    rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

2)    organizowanie i prowadzenie zajęć reedukacyjnych dla uczniów mających trudności w zachowaniu,

3)    opracowanie planów pracy i programów dla poszczególnych uczniów,

4)    prowadzenie dokumentacji.

 


 


Godziny pracy w szkole:

Poniedziałek: 13:40-14:25 oraz 14.35 - 15:20

Wtorek:         08.55 - 09.40

Środa:           08.00 - 08.45

Piątek            08.00 - 08.45

 


 

Program zajęć socjoterapii