Świetlica


Kochane dzieci, drodzy Rodzice!

Z myślą o Was stworzyliśmy konto facebook'owe. W czasie edukacji on-line chcemy dzielić się z Wami naszymi inspiracjami dotyczącymi spędzania czasu wolnego w domu. Każdy znajdzie coś dle siebie.Uśmiech
Aby nas znaleźć wystarczy wejść na link:
https://www.facebook.com/Świetlica-SP2-Władysławowo-103755494611387/ lub w wyszukiwarce wpisać Świetlica SP2 Władysławowo. Można się z nami kontaktować poprzez e-dziennik.

Nauczyciele Świetlicy.


Do świetlicy zapraszamy od 7.00 do 17:20

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. W świetlicy odbywają się zajęcia czytelnicze, plastyczno-techniczne, sportowe, muzyczno-relaksacyjne oraz ogólnorozwojowe.Regulamin świetlicy

Plan pracy świetlicy