Biblioteka

BIBLIOTEKA  –  Lucyna Sirak

 Regulamin biblioteki

 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

 

1)    odpowiadanie za stan i wykorzystanie powierzonego mu księgozbioru,

2)    informowanie wychowawców o poziomie i stanie czytelnictwa  w poszczególnych klasach – przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa,

3)    sporządzanie planu pracy,

4)    prowadzenie dziennej, miesięcznej i semestralnej statystyki wypożyczeń, dziennika pracy, biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestru ubytków, kart akcesyjnych czasopism,

5)    tworzenie zespołów uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

6)    organizowanie godzin głośnego czytania,

7)    prenumeratę czasopism dla dzieci i nauczycieli,

8)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (wystawki, konkursy literackie, spotkania z dziennikarzami, wycieczki do drukarni itp.),

9)    współpraca z innymi bibliotekami w zakresie przekazywania i przyjmowania zbiorów bibliotecznych,

10) dokonywanie selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,

11) gromadzenie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami czytelników, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych związanych z nauką i indywidualnym zainteresowaniem.

 

 

Godziny pracy bibliotekarza

Poniedziałek         8.00 – 15.30

Wtorek                9.30   – 15.30

Środa                  8.00   – 16.15

Czwartek             10.00   – 16.00

Piątek                  8.00   – 14.00