W ramach promowania czytelnictwa uczniowie IIc realizują program „Klub Małego Czytelnika” pod kierunkiem wychowawczyni E.Matejewskiej.

Celem programu jest kształtowanie wrażliwości estetycznej i społecznej przez kontakt z twórczością dla dzieci, budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie poprawności gramatycznej i ortograficznej, promowanie pozytywnych zachowań, rozwijanie fantazji i wyobraźni, pobudzanie do aktywności. Na zajęciach uczniowie nie tylko słuchają utworów czytanych przez nauczyciela, ale również samodzielnie czytają książki wybrane z biblioteczki. Wykonują rozmaite zadania wymagające zapamiętania i  zrozumienia poznanych.