Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie