Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo

"Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo"

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW

Gmina Władysławowo zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zaplanowano dla uczniów dodatkowe, nieodpłatne zajęciarozwijające (w tym umożliwiające zdobycie cenionego certyfikatu językowego) oraz wyrównujące.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem zakupionego doposażenia informatycznego, pracowni językowych oraz platformy edukacyjnej umożliwiającej wprowadzenie do szkół e-learningu.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW czytaj więcej...

 

Zarządzenie w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do w projekcie pn. ,,'lViedza i kompetencje. Program w Gminie Władyslawowo". czytaj więcej...

Regulamin czytaj więcej...

Wykaz zajęć w ramach projektu, czytaj więcej...
Dokumenty do pobrania:


Deklaracja

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie uczestnika projektu

Dane uczestnika