Rodzaj zajęć: zajęcia rozwijające z informatyki

 1. Cele ogólne.
  1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym oraz poruszania się w środowisku programistycznym.
  2. Przygotowanie do korzystania ze środków techniki informacyjnej.
  3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem informatycznym.
  4. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i technicznych oraz wdrażanie do świadomego korzystania z najnowszych zdobyczy techniki.
  5. Wskazywanie użyteczności komputera w nauce, pracy i zabawie.
  6. Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz samokształcenia.

 

Rodzaj zajęć: zajęcia wyrównujące z informatyki

Cele zajęć będą wpływać na umocnienie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągnięcia sukcesu a także będą skutecznie pomagać w rozwijaniu się.

 • Rozwijanie aktywności i ciekawości,
 • Umacnianie wiary we własne możliwości i umiejętności,
 • Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną,
 • Zainteresowanie  rosnącymi możliwościami zastosowań komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej,
 • Poznanie wpływu technologii informacyjnej na nasze życie,
 • Tworzenie przestrzeni do bezpiecznego i dającego możliwości realizacji własnych zainteresowań sposobu spędzania wolnego czasu,
 • Stworzenie możliwości poszerzania wiedzy szkolnej,
 • Pokazanie różnych źródeł informacji,
 • Tworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów
  w samodzielny i twórczy   sposób
 • Wspomaganie procesów dydaktycznych poprzez programy edukacyjne,
 • Rozwijanie uzdolnień i  zainteresowań,
 • Wdrażanie do pozytywnie rozumianego pojęcia rozrywki, wypoczynku,
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • Przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania
  i dostępnych danych komputerowych,
 • Kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej,
 • Uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z technologią informacyjną,
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie.

Zdjęcie1

Zdjęcie2

Zdjęcie3

Zdjęcie4

Zdjęcie5

Zdjęcie6

Zdjęcie7

Zdjęcie8

Zdjęcie9

Zdjęcie10

Zdjęcie11

Zdjęcie12

Zdjęcie13

Zdjęcie14

Zdjęcie15

Zdjęcie16

Zdjęcie17

Zdjęcie18