Uczniowie z klasy 3b na zajęciach rozwijających z matematyki.
W trakcie zajęć dzieci rozwiązywały matematyczne problemy o zwiększonym stopniu trudności wykorzystując podręczniki oraz tablicę interaktywną.

Zdjęcie1

Zdjęcie2

Zdjęcie3


Zajęcia rozwijające z matematyki w klasie 2A. 
Dzieci pracują metodami aktywizującymi, a największym powodzeniem cieszą się zajęcia z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. 

Zdjęcie1

Zdjęcie2

Zdjęcie3


Zajęcia wyrównujące z matematyki

Głównym celem zajęć jest podniesienie poziomu umiejętności matematycznych i ograniczenie pierwszych symptomów trudności szkolnych.

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych, atrakcyjnych środków dydaktycznych np. tablicy interaktywnej. Ciekawe zadania matematyczne znajdują się na stronie www.matematycznawyspa.pl, www.matematyczne zoo.pl. Dobre efekty dają lekcje przygotowane zgodnie z zasadą „matematyka w działaniu”.

Zdjęcie1

Zdjęcie2

Zdjęcie3