Na zajęciach szachowych z projektu unijnego dzieci doskonalą umiejętność logicznego myślenia, uczą się odpowiedzialności
za własne decyzje, kształtują koncentrowanie się na zadaniu co przekłada się bezpośrednio na efekty kształcenia w innych dziedzinach na przykład w matematyce. Korzystając z tablicy interaktywnej , komputerów podłączonych do sieci oraz zegarów szachowych zajęcia te są szczególnie atrakcyjne. W zeszytach ćwiczeń uczestnicy rozwiązują różne zagadki i zadania szachowe. Przeprowadzane są również testy wiedzy i umiejętności na początku, w środku i pod koniec zajęć. Dzięki temu dzieci kontrolują i widzą swoje postępy w nauce.

Zdjęcie1

Zdjęcie2

Zdjęcie3

Zdjęcie4