Zajęcia rozwijające z języka angielskiego przeznaczone są dla klas V szkoły podstawowej, których głównym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu. Na zajęciach uczniowie korzystają z pracowni komputerowej i językowej, dzięki którym doskonalą przede wszystkim sprawność mówienia i słuchania oraz kształtują umiejętności czytania i pisania. Interaktywne ćwiczenia na platformie edukacyjnej ułatwiają przygotowanie się do egzaminu końcowego oraz dają uczniowi możliwość samokontroli postępów w nauce zarazem motywując do dalszego zdobywania wiedzy.
 


Zajęcia rozwijające z języka angielskiego przeznaczone są dla klas VII szkoły podstawowej, których głównym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu. Na zajęciach uczniowie korzystają z pracowni komputerowej i językowej, dzięki którym doskonalą przede wszystkim sprawność mówienia i słuchania oraz kształtują umiejętności czytania i pisania. Interaktywne ćwiczenia na platformie edukacyjnej ułatwiają przygotowanie się do egzaminu końcowego oraz dają uczniowi możliwość samokontroli postępów w nauce zarazem motywując do dalszego zdobywania wiedzy.