Plan zajęć korekcyjno - kompensacyjnych - p. Kamila Jaowicz kliknij tutaj...


Podczas zajęć korekcyjno - kompensacyjnych realizowanych w ramach zajęć unijnych nasi uczniowie rozwijają sprawność manualną, percepcję wzrokową, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. W trakcie zajęć korzystają z pomocy dydaktycznych dostępnych w sali doświadczania świata.

Zdjęcie1

Zdjęcie2