Podczas unijnych zajęć rozwijających z przyrody uczniowie poszerzają swoją wiedzę w ciekawy i aktywny sposób, angażując w proces uczenia różne zmysły. Uczniowie samodzielnie dokonują obserwacji i przeprowadzają proste doświadczenia. Poznają sposoby dokumentacji, posługiwania się sprzętem i przyrządami pomiarowymi oraz formułowania wniosków z doświadczeń. Rozwijają umiejętności pracy w grupie oraz poczucie własnej wartości. W ramach zajęć uczniowie uczestniczą także w lekcjach terenowych, pracują na platformie edukacyjnej Edumaster oraz wykonują ćwiczenia na tablicy interaktywnej.

Zdjęcie1

Zdjęcie2

Zdjęcie3

Zdjęcie4

Zdjęcie5

Zdjęcie6

Zdjęcie7

Zdjęcie8

Zdjęcie9