Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  

  2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

  13-26 stycznia 2020 r.

4.

Rekolekcje wielkopostne

 

 

 

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

  9 – 14 kwietnia 2020 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

  21, 22, 23 kwietnia 2019 r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  26 czerwca 2020 r .

8.

Ferie letnie

  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

9.

Zebrania z rodzicami

  Wrzesień:

 • 17.09.2019 r. zebranie kl. I-IV
 • 18.09.2019 r. zebranie kl. V-VIII

  Listopad:

 • 19.11.2019  r. Spotkanie z rodzicami klas VIII
 • 19.11.2019 r. Zebranie klas IV-VIII
 • 19 i 20.11.2019 r. Konsultacje dla rodziców godz. 18.00-19.00
 • 20.11.2019 r. Zebranie klas I-III

  Styczeń

 • 08.01.2020 r. Zebranie klas  I-III
 • 09.01.2020 r. Zebranie klas IV- VIII
 • 08 i 09.01.2020 r. Konsultacje dla rodziców godz. 18.00-19.00

   Marzec

 • 24.03.2020 r. Zebranie klas IV-VIII (Wychowawcy klas VIII przedstawiają warunki przebiegu sprawdzianu)
 • 25.03.2020 r.  Zebranie klas I-III

  Maj

 • 19.05.2020 r. Spotkania konsultacyjne  klasy I - VIII

 

10.

Spotkanie z Radą Rodziców

  26.09.2019 r. Walne zebranie Rady Rodziców

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 31.10.2019 r.
 • 2 i 3.01.2020 r.
 • 12.06. 2020 r. oraz dni  sprawdzianu klas VIII

12.

Podział roku szkolnego na 2 okresy:

 

 • 02.09.2019 - 10.01.2020 r. I  półrocze
 • 27.01.2020 – 26.06.2020 r. II półrocze

13.

Rady Pedagogiczne

 • Plan nadzoru 13.09.2019 r.
 • Zatwierdzenie planu pracy 30.09.2019r.
 • Rada klasyfikacyjna 07.01.2020 r.
 • Podsumowująca I półrocze    30.01.2020 r.
 • Rada klasyfikacyjna 18.06.2020 r.
 • Rada podsumowująca rok szkolny 26.06.2020 r.
 • + rady szkoleniowe

 

 

14.

Informacje dla nauczycieli

 • 06.12.2019 r. - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych
 • 20.12.2019 r. - propozycja ocen            za I półrocze
 • 26.05.2020 r.   poinformowanie rodziców
 • o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych
 • 05.06.2020 r. propozycja ocen za II półrocze

15.

Szkolne imprezy i uroczystości

 • Wydarzenia sierpniowe
 • Rocznica wybuchu II wojny światowej
 • Narodowe czytanie – nowele polskie
 • Sprzątanie świata
 • Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia
 • Święto Komisji Edukacji Narodowej
 • Odzyskanie Niepodległości
 • Wigilia szkolna
 • Zaślubiny Polski z morzem
 • Dzień Ziemi
 • Konstytucja 3 Maja
 • Dzień Dziecka – szkolne igrzyska sportowe