Harmonogram zebrań z rodzicami - listopad 2019 r.

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania szkolne i klasowe według podanego niżej harmonogramu

 

19.11. (wtorek)  - klasy IV - VIII 

1)     klasy VIIIgodz. 16.30 - spotkanie z rodzicami klas VIII - procedury egzaminu ósmoklasisty (świetlica), potem spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

 

2)     klasy VII i VIgodz. 16.15 - spotkania z rodzicami  sala korekcyjna, potem spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

 

3)     klasy V i IV – godz. 17.00 - spotkania wychowawców  z rodzicami w wyznaczonych salach

 klasa V e – zebranie  20.11., godz. 16.30

 

4)     konsultacje dla rodziców 18.00 - 19.00 - nauczyciele przedmiotów i specjaliści  (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

 

Od godziny 16.00, na parterze, będzie możliwość dokonania wpłaty rocznej składki na fundusz Rady Rodziców.  

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o zaangażowanie i  wsparcie finansowe  na zrealizowanie zaplanowanych działań.

 

Sale lekcyjne dla klas IV-VIII

II a - 17

IV a -42

 V a- 43, V b -45, V c- 25, V d - 31,

VI a - 41, VI b - 21, VI c – 18, VI d- 23, VI e - 22

VII a -28, VII b - 30, VII c - 29

VIII a - 26, VIII b – 27, VIII c - 46

 

20.11. (środa)  - klasy I - III i oddziały przedszkolne 

 

1)     klasy III – godz. 16.30 – wspólne zebranie dla rodziców (świetlica) – informacje na temat organizacji klasy sportowej, potem zebrania w wyznaczonych salach

2)     klasy II – godz. 16.30 - zebrania z rodzicami w wyznaczonych salach

 klasa II a – zebranie  19.11-  godz. 17.00

3)     klasy 0 i I  – godz.16.30 - wspólne spotkanie dla rodziców (sala korekcyjna) - "O rozwoju mowy słów kilka - czynniki wspomagające rozwój dziecka", potem zebrania z wychowawcami w wyznaczonych salach. 

4)     17.30 - 18.30 - konsultacje z specjalistami (pomoc psychologiczno-pedagogiczna), nauczyciele  języka angielskiego i religii.

 

Od godziny 16.00, na parterze, będzie możliwość dokonania wpłaty rocznej składki na fundusz Rady Rodziców.  

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o zaangażowanie i  wsparcie finansowe  na zrealizowanie zaplanowanych działań.

 

Sale lekcyjne dla oddziałów przedszkolnych

0 a - 8, 0 b – 9, 0 c - 10

Sale lekcyjne dla klas I-III

I a - 17, I b - 19, I c - 20.

II b - 26, II c -27, II d-21

III a – 28, III b- 22, III c-30

V e - 25