Informacje dla rodziców

Zebrania z rodzicami - listopad 2019 r.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na spotkania z nauczycielami według podanego niżej harmonogramu:

20.11. (środa)  - klasy I - III i oddziały przedszkolne 

1)     klasy 0 i I  – godz.16.30 - wspólne spotkanie dla rodziców (sala korekcyjna ) - "O rozwoju mowy słów kilka - czynniki wspomagające rozwój dziecka", potem zebrania z wychowawcami w wyznaczonych salach. 

2)     17.30 - 18.30 - konsultacje z specjalistami (pomoc psychologiczno-pedagogiczna), nauczyciele  języka angielskiego i religii.

Sale lekcyjne dla oddziałów przedszkolnych

0 a - 8, 0 b – 9, 0 c - 10

Od godziny 16.00, na parterze, będzie możliwość dokonania wpłaty rocznej składki na fundusz Rady Rodziców.  

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o zaangażowanie i  wsparcie finansowe  na zrealizowanie zaplanowanych działań.