REGULAMIN KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 WE WŁADYSŁAWOWIE