Harmonogram zebrań z rodzicami - styczeń 2020 r.

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania szkolne i klasowe według podanego niżej harmonogramu

 

 

- 08.01. (środa)  - klasy II i III -  godz. 16.30 – wspólne spotkanie z rodzicami (sala korekcyjna), potem spotkania z wychowawcami w klasach.


- klasy I  – godz. 17.00  -  spotkania wychowawców  z rodzicami.


- konsultacje dla rodziców 18.00 - 19.00 - specjaliści (pomoc psychologiczno-pedagogiczna), nauczyciele języka angielskiego i religii.

 

Od godziny 16.00, na parterze, będzie możliwość dokonania wpłaty rocznej składki  na fundusz Rady Rodziców. Rada Rodziców zwraca się z prośbą o zaangażowanie i  wsparcie finansowe na zrealizowanie zaplanowanych działań.

 

Sale lekcyjne dla klas I-III

I a - 17, I b - 19, I c - 20.

II a – 25, II b - 26, II c -27, II d-21

III a – 28, III b- 22, III c-30

 

- 09.01. (czwartek)  - klasy IV-VI –  godz. 16.30 – wspólne spotkanie z rodzicami (sala korekcyjna), potem spotkania z wychowawcami w klasach.


- klasy VII i VIII  – godz. 17.15  -  spotkania wychowawców  z rodzicami.


- konsultacje dla rodziców -  godz. 18.00 - 19.00 – nauczyciele przedmiotów i  specjaliści (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

 

Od godziny 16.00, na parterze, będzie możliwość dokonania wpłaty rocznej składki  na fundusz Rady Rodziców. Rada Rodziców zwraca się z prośbą o zaangażowanie i  wsparcie finansowe  na zrealizowanie zaplanowanych działań.

 

Sale lekcyjne dla klas IV-VIII

IV a - 42

 V a - 43, V b - 45, V c - 25, V d - 31, V e - 17

VI a - 41, VI b - 21, VI c – 18, VI d - 23, VI e - 22

VII a - 28, VII b - 30, VII c - 29

VIII a - 26, VIII b – 27, VIII c – 46

 

 - 09.01. (czwartek)  -  oddziały przedszkolne  –  godz. 16.00 – 17.00 – indywidualne konsultacje z wychowawcami