Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

3.

Ferie zimowe

01 - 14 lutego 2021 r.

4.

Rekolekcje wielkopostne

 

5.

Wiosenna  przerwa świąteczna

01 - 06 kwietnia 2021 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

25 maja 2021 r.  język polski

26 maja 2021 r.  matematyka

27 maja 2021 r.  język obcy

7.

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

25 czerwca 2021 r.

8.

Zebrania z rodzicami

Wrzesień:

16.09.2020 r. – kl. 0, 1, 2

22.09.2020 r. – kl. 3,4 , 5, 6 a b, 7 d

23.09.2020 r. – kl. 6 c d e, 7 a b c  e, 8 abc

Listopad:

26.11.2020 r. - kl. 0, 1, 2

24.11.2020 r. - kl. 3,4 , 5, 6 a b, 7 d

25.11.2020 r.-  kl. 6 c d e, 7 a b c  e, 8 abc

Styczeń:

26.01.2021 r. -  kl. 0, 1, 2

27.01. 2021 r. - kl. 3,4 , 5, 6 a b, 7 d

28.01.2021 r. -  kl. 6 c d e, 7 a b c  e, 8 abc

Marzec

09.03.2021 r. - kl. 0, 1, 2

10.03.2021 r. - kl. 3,4 , 5, 6 a b, 7 d

11.03.2021 r.-  kl. 6 c d e, 7 a b c  e, 8 abc

Maj

Spotkania konsultacyjne

11.05.2021 r.

12.05.2021 r.

13.05. 2021 r.

9.

Spotkanie z Radą Rodziców

Walne zebranie Rady Rodziców 29.09.2020 r.

10.

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych

2.11.2020 r.

4,5.01.2021 r.

25, 26, 27.05. 2021 r.

4.06. 2021 r.

11.

Podział  roku szkolnego  na okresy

02.09.2020 r. - 22.01.2021 r.

I półrocze

25.01.2021 r. - 25.06.2021 r.

  II półrocze

12.

Rady Pedagogiczne

Plan nadzoru 15.09.2020 r.

Zatwierdzenie planu pracy 30.09.2020 r.

Rada klasyfikacyjna podsumowująca I półrocze 16.02.20201r.

Rada klasyfikacyjna roczna 18.06.2021 r.

Rada podsumowująca rok szkolny 25.06.2021r.

 

13.

Informacje dla nauczycieli

 • 22.12.2020 r.  – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
  i nagannych
 • 08.01.2020 r. propozycja ocen
  za I półrocze
 • 26.05.2020 r. poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
  i nagannych
 • 04.06.2020 r. propozycja ocen
  za II półrocze

14.

Szkolne imprezy
i uroczystości

 • Wydarzenia sierpniowe
 • Rocznica wybuchu II wojny światowej
 • Sprzątanie świata
 • Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia
 • Święto Komisji Edukacji Narodowej
 • Odzyskanie Niepodległości
 • Wigilia szkolna
 • Zaślubiny Polski z morzem
 • Dzień Ziemi
 • Konstytucja 3 Maja
 • Dzień Dziecka