Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Plan lekcji
Ogłoszenia
Filmy
Obsługa Microsoft Teams z poziomu ucznia
Teams i Office 365 - poradnik od Pana Belfra dla ucznia i rodzica
Dokumenty Szkoły
Informacje dla Rodziców
Kalendarz roku szkolnego 2020-2021
Harmonogram zebrań z rodzicami - styczeń 2020 r.
Przerwa Świąteczna
Rada Rodziców
Zebrania z rodzicami - listopad 2019 r.
Harmonogram zebrań z rodzicami - listopad 2019 r.
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
O szkole
Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie
Wychowawcy klas
Historia szkoły
Hymn szkoły
Patron szkoły
Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kontradmirała Włodzimierza Steyera we Władysławowie
Rekrutacja
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
KLASA PIERWSZA
KLASA CZWARTA - SPORTOWA
Oddziały Przedszkolne
Informacje dla rodziców
Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na rok szkolny 2020/2021
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
Grupa 0A 2020/2021
Grupa 0B 2020/2021
Grupa 0C 2020/2021
Świetlica 2020/2021
RODO
Procedury bezpieczeństwa
Samorząd Uczniowski
Z życia Samorządu Uczniowskiego 2019/2020
Specjaliści
Psycholog
Pedagog
Terapeuci pedagogiczni
Logopeda
Zdalne nauczanie - klasy 0
Ćwiczenia artykulatorów mowy
Ćwiczenia oddechowe
Głoski szumiące (sz,rz/ż,cz,dż)
Głoski syczące (s,z,c,dz)
Głoski ciszące (ś,ź,ć,dź)
Głoska r
Socjoterapeuta
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Dobry start
Sport
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Badmintonie
Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Szachach
Powiatowe Igrzyska Dzieci w koszykówce 3x3
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej (dziewcząt) w koszykówce 3x3
Gminne Igrzyska w Piłce Nożnej chłopców i dziewcząt
Sukcesy
Konkurs InstaLogik II edycja 2020/21- popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP.
Powiatowy konkurs recytatorski - XXVIII KÒNKÙRS KASZËBSCZI GÔDCZI „BË NIE ZABËC MÒWË STARKÓW” MIONA JANA DRZEŻDŻONA
Gminny konkurs plastyczny "Po kaszubsku na Nordzie" - grudzień 2020r.
Powiatowy konkurs recytatorski - XXVIII KÒNKÙRS KASZËBSCZI GÔDCZI „BË NIE ZABËC MÒWË STARKÓW” MIONA JANA DRZEŻDŻONA
Pix Programming Challenge - międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży
X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  5-6 X 2020r.
Dni Bezpiecznego Internetu 2020r.
Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny - Język Polski
Międzyszkolny konkurs plastyczny klas IV-VI i klas VII-VIII Projekt Wojewódzki
XII Międzyszkolny Konkurs "Ortograficzne łamigłówki" - Jastarnia -Projekt Wojewódzki
Konkurs ortograficzny dla klas VII-VIII Jastarnia- projekt wojewódzki
Gminny konkurs po kaszubsku na NORDZIE
Gminnym konkurs recytatorski ,, Rodnô Mòwa- kategoria wiekowa VII -VIII
Projekt EUROPA 21-23 maj 2019r.
Konkurs plastyczny "Hybryda przyszłością ekologicznej motoryzacji"
Wyniki Międzynarodowego konkursu matematycznego "Kangur"
Wyniki konkursów z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2019
XXXVI Gminny Konkurs Recytatorski- 1.03. 2019r.
XXXVI Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
Powiatowe Zawody w Pływaniu
Stypendia Dyrektora COS OPO Cetniewo Młody Sportowiec Powiatu Puckiego
Międzyszkolny konkurs dla oddziałów przedszkolnych we Władysławowie pt. Moja kartka Bożonarodzeniowa
Gminne Zawody Pływackie 17.12.2018
Uhonorowano najlepszych sportowców Gminy Władysławowo
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Matematyki
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
Zawody Pływackie Aqathlon 30.10.2018
Szkolny konkurs matematyczny "Tabliczka Mnożenia"
Osiągnięcia Kornelii Link
Osiągnięcia Niny Tartanus
Osiągnięcia Karola Markiewicza
Osiągnięcia Jarosława Markiewicza
Chrońmy Dzieci
Stowarzyszenie Przyjaciół SP2
Świetlica
Z życia świetlicy 2020/2021
Z życia świetlicy 2019/2020
Biblioteka
Absolwenci
Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo
Zajęcia z elementami arteterapii
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego.
Zajęcia rozwijające z informatyki oraz zajęcia wyrównujące z informatyki
Zajęcia rozwijające z matematyki
Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach I - III
Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego dla uczniów klasy Ia
Zajęcia rozwijające koło szachowe
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym
Zajęcie wyrównujące z matematyki
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rozwijające z przyrody
Zajęcia terapii pedagogicznej
Zajęcia rewalidacyjne
Wyjazd uczniów z kół unijnych na Bałtycki Festiwal Nauki
Orlik
Orliki w roku szkolnym 2017/2018
Zawody w czwórboju lekkoatletycznym 15 maja 2019 roku
Zaswody z piłki nożnej 12 czerwca 2019 roku
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Konkurs na najlepszego czytelnika
„Klub Małego Czytelnika”
Konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki
Akcja " Jak nie czytam , jak czytam"
Wolontariat
REGULAMIN KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 WE WŁADYSŁAWOWIE
RSS
Mapa strony